Олександра Гумен заступник голови ААУ, кандидат мистецтвознавства

Гумен Олександра Ігорівна, 1975 року народження. Народилася в Києві. Навчалася грі на арфі з 1985 року в КДМШ № 15, клас викладача Трофіменко В. Л. та Гринової О. В. В 1991 році вступила до Київського музичного училища ім. Р.М. Глієра, клас викладача Кузнєцової О.О. З 1994 по 1999 рік навчалася у Львівському вищому державного музичному інституті ім. М.Лисенка (консерваторії), клас викладача Олійник О.Г. З 1997 року працювала в оркестрі оперної студії при ЛВДМІ ім. М.Лисенка. 1999-2001 роках працювала на посаді артист оркестру (арфа) в оркестрі київської області «Академія» під керівництвом Бершака Л.М. , виступала з оркестром у костьолі св. Олександра та костьолі міста Біла церква, виконувала концерт для арфи з оркестром Ф. Генделя та у 2000 році гастролювала з камерним оркестром м. Кишинева у Португалії на фестивалі молодіжних колективів. Працювала викладачем класу арфи КДМШ № 1 ім. Степового (1999- 2004). У 2006 році гастролювала в Італії з оркестром Київського будинку органної та камерної музики. Приймала участь у різноманітних концертах та творчих проектах м. Львова та м. Києва. 2005-2007 навчалася у Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Музичне мистецтво» та здобула кваліфікацію музикознавець, викладач вищого навчального закладу. З 2007 року – викладач класу арфи КДМШ №33. Учні: Воронова Анна, Голуб Ольга, Голуб Катерина - лауреати міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. 2009 – участь у фестивалі сучасної творчості «Гоголь мьюзік фест», та в прем’єрі твору І. Щербаково «Сон» з оркестром Будинку органної музики під керівництвом І. Андрієвського. 2010 рік – організатор, автор проекту Першої міжнародної науково-практичної конференції арфістів «З арфою крізь час» та вечора пам’яті видатної арфістки, професора В. П. Полтарєвої. Організатор концертів пам’яті В. П. Полтарєвої 16 березня 2010 року Будинок актора, 13 грудня Великий зал НМА України ім. П.Чайковського за участі провідних арфістів України, Росії, Франції та Великобританії. Ініціатор створення Асоціації арфістів України. Рішенням конференції вибрана заступником голови Асоціації арфістів України Національної всеукраїнської музичної спілки. 05 квітня 2011 року – присвоєне звання «Викладач-методист», член правління секції арфи міського методичного кабінету головного управління культури (КМДА) 19 січня 2012 року присвоєне звання кандидата мистецтвознавства із спеціальності «музичне мистецтво» (захист відбувся 05.10.2011 року. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені. М.Т. Рильського НАН України, науковий керівник: доктор мистецтвознавства, професор, Терещенко А. К.) 26-29 квітня 2012 − організатор, автор проекту та директор Першого міжнародного конкурсу-фестивалю арфового мистецтва ім. Вікторії Полтарєвої «Арфами, арфами золотими… йде весна» 4-7 жовтня 2013 – організатор, автор проекту Другої міжнародної науково-практичної конференції арфістів «З арфою крізь час» та вечора пам’яті видатної арфістки Галини Верейкіної. 21-22 березня 2015 року – художній керівник Першого всеукраїнського конкурсу арфістів «Арфи акорди єднання» пам’яті Г.Гаазе. Участь у конференціях: Міжнародна науково-практична конференція «Український народний музичний інструментарій: історія, теорія і методи дослідження (21-22 травня 2009р.) Доповідь: «До історії арфи з колекції українських народних музичних інструментів Музею театрального, музичного та кіномистецтва України.» Науково-практична конференція «Мистецька освіта ХХІ століття: теорія і практика» (27-28 жовтня 2009 р.) Доповідь: «Професійна арфова школа в Україні: історія становлення і сучасність.» Науково-практична конференція «Камерно-інструментальний ансамбль: історія і сучасність» (15-16 грудня 2009 р.М. Львів) Доповідь: «Жанрово - стильові ознаки квінтету для арфи, двох скрипок, альта та віолончелі Юрія Іщенка». Перша міжнародна науково-практична конференція «З арфою крізь час» (16 березня 2010р.) Доповідь: «Мистецтво гри на арфі в Україні: композиторський та педагогічно - виконавський аспекти.» Всеукраїнська відкрита науково-практична конференція «Сучасне мистецтво та музично-педагогічна думка в Україні: перспективи взаємодії», присвяченої пам’яті А. Ф. Кречківського, 7-9 квітня 2011р., м. Суми. Доповідь: «Арфова освіта у Львові. Творчо - виконавський діалог.» Міжнародна науково-практична конференція «Композитор і сучасне виконавське мистецтво», 10 квітня 2011 року, м. Ворзель. Доповідь: «Сучасне арфове мистецтво. До проблем взаємозв’язку композитора і виконавця.» ІV-а Всеукраїнська науково-практична конференція «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики», 30 квітня 2011 року у м. Дрогобич. Доповідь: «Становлення та еволюція арфової школи в Україні: виконавство та педагогіка.» Автор статей в наукових виданнях: 1. Гумен О. Арфа в творчості Володимира Загорцева / О. Гумен // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 21–22. – С. 354–357. 2. Гумен О. Арфа в Україні. Історія і особистості / О. Гумен // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : [зб. наук. статей]. – К. : Міленіум, 2011. – № 26. – C. 312–318. 3. Гумен О. Арфова освіта у Львові: творчо-виконавський діалог / О. Гумен // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін: Зб. матеріалів Всеукраїнської відкритої науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті А. Ф. Кречківського : тези доп. – Суми : Вінниченко М. Д., 2011. – С. 50–52. 4. Гумен О. В. Кікта. Концертна симфонія для арфи з оркестром «Фрески Софії Київської» / Гумен Олександра // Студії мистецтвознавчі. – К. : Видавництво ІМФЕ, 2009. – Число 4 (28). – С. 74–79. 5. Гумен О. Г. Ляшенко. Концерт для арфи та камерного оркестру / О. Гумен // Музична україністика: сучасний вимір : [зб. наук. статей]. – Київ-Івано-Франківськ, 2009. – Вип. 3. – С. 120–126. 6. Гумен О. До історії арф із колекції українських народних музичних інструментів Музею театрального, музичного та кіномистецтва України / Гумен О. І. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Український народний музичний інструментарій: історія, теорія і методи дослідження. – К. : ДАКККіМ, 2009. – С. 183–191. 7. Гумен О. Значення постаті Н. В. Ізмайлової в становленні української арфової виконавсько-педагогічної школи (до ювілею видатної арфістки) / О. Гумен // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Музичне виконавство і педагогіка: історія, теорія, інтерпретаційні аспекти композиторської творчості. К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2011. – Вип. 96. – С. 74–81. 8. Гумен О. Сторінки історії арфи в Україні. Пам’яті В. Полтарєвої (до 90-річчя від дня народження) / О. Гумен // Мистецтвознавчі записки : [ зб. наук. праць]. – К. : Міленіум, 2009. – Вип. 15. – С. 239–244. 9. Гумен О. Українське арфове виконавство у міжнародному контексті / О. Гумен // Мистецтвознавчі записки: [зб. наук. праць]. – К. : Міленіум, 2009. – Вип. 16. – С. 50–56. 10. Гумен О. Ю. Іщенко. Квінтет для арфи, двох скрипок, альта та віолончелі / О. Гумен // Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка. – Вип. 24. «Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика» : Збірка статей (Серія: Виконавське мистецтво) – Львів : Сполом, 2010. – Кн. І. – С. 263–271. 11. Гумен О. Вступ / О. Гумен // Українська музика для арфи : переклад для арфи у формі посібника для учнів 2-5 класів музичних шкіл : [ноти]. – К. : Bona mente, 2009. – 25 с.