ТРЕТЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "З АРФОЮ КРІЗЬ ЧАС"

Інформаційний лист

Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів спільно з Асоціацією арфістів України та Національною всеукраїнською музичною спілкою проводить

ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію арфістів «З арфою крізь час».

В рамках цього творчого заходу передбачено пленарне засідання. концерт за участю відомих виконавців-арфістів з різних країн світу та майстер-класи. Ця мистецька подія стане окрасою культурного життя
 столиці  України, яка з радістю чекає на гостей.

Шановні колеги!

Запрошуємо всіх бажаючих до участі у

ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції арфістів

«З арфою крізь час»

Дата проведення конференції – 22 жовтня 2017 року.

Місце проведення – Національна музична академія України ім.. П. І. Чайковського.

До участі запрошуються викладачі, студенти, аспіранти, здобувачі та всі бажаючі.

Тривалість доповіді на Пленарному засіданні «Круглий стіл» – 5 хв.

Заявки на участь у конференції та концерті подати до 10.09.17 у вільній формі на електронні адреси  humenv@bigmir.net та kmmczknz@i.ua , де обов’язково зазначити наступне:

 1. Назва доповіді.
 2. Прізвище, ім’я та по-батькові учасника (повністю).
 3. Науковий ступінь (при наявності).
 4. Місце роботи чи навчання.
 5. Посада, звання.
 6. Відомості для бронювання готелю (при необхідності).
 7. Зустріч і супровід містом (при необхідності).
 8. Програма виступу на концерті.
 9. Точні поштова та електронна адреси, контактні телефони.

Заявка повинна містити найбільш повну характеристику учасника конференції.  

Витрати, пов’язані із участю у конференції (проїзд, проживання, харчування) - за рахунок учасників.

Організатори забезпечують і гарантують організаційну та інформаційну підтримку під час проведення заходу. 

Організатори:

Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів

(контактна особа - Курза Тетяна, методист КММЦЗКНЗ, тел. 279-72-69)

Асоціація арфістів України

(контактна особа – Гумен Олександра, заст. голови Асоціації арфістів України, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри оркестрових інструментів Дніпропетровської академії музики
ім. М. Глинки, тел.  +38 067 5905943)

Національна всеукраїнська музична спілка

Програма

ІІІ міжнародної науково-практичної конференції арфістів «З арфою крізь час»

 22 жовтня 2017 року Фойє Малого залу НМА ім. П. Чайковського

за адресою: 02000, м. Київ, вул. Архітектора Городецького 1-3/11 , тел. 044 2790792

(ст. метро «Майдан Незалежності» або «Хрещатик» , Тр. 18, 16).

10.00 – 11.00 − реєстрація учасників;

11.00 – відкриття;

12.00 – круглий стіл

(пленарні виступи, доповіді, методичні розробки викладачів класу арфи);

14.00 – перерва;

15.00майстер-клас відомих викладачів класу арфи з учнями шкіл естетичного виховання;

Майстер класи

Zoraida Avila (Іспанія)                                                                                               Gabriella Bosio (Італія)

 Фойє Малого залу НМА ім. П. Чайковського

17.30 − 18.00  − акустична репетиція концерту; 

18.00   − Концерт арфової музики;

20.00 – Закриття.

Информационное письмо

Департамент культуры  исполнительного органа Киевского городского совета, Киевский городской Методический центр заведений  культуры и учебных заведений, Национальная музыкальная академия им. П. Чайковского, Национальный всеукраинский музыкальный союз, Ассоциация арфистов Украины проводить Третью международную научно-практическую конференцию арфистов «С арфой сквозь время» и  концерт арфовой музыки.

В рамках этого большого творческого события предусмотрены проведение концерта, участие в котором возьмут известные исполнители – арфисты с разных стран мира, конференция и мастер - класс. Это большое культурное событие станет украшением жизни столицы Украины, что с радостью ждет гостей.

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в  

Третьей международной научно-практической конференции  арфистов «С арфой сквозь время»

что пройдет  в Киеве 22 октября 2017 года

Для участия в конференции приглашаются педагоги и  исполнители, аспиранты и соискатели.

Продолжительность доклада на пленарном заседании «Круглый стол» - 5 мин.

Заявку на участие в конференции, концерте подать до 10. 09. 17 в свободной форме на адрес электронной почты humenv@bigmir.net    

Нужно указать:

 1. Тему доклада
 2. Фамилию, имя, отчество участника
 3. Научную степень
 4. Учебное заведение
 5. Место работы или учебы
 6. Должность, звание
 7. программу выступления на концерте
 8. точный потовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почти.

Заявка должна иметь  полную информацию об  участнике конференции.  

Расходы, связанные с участием в конференции и концерте (проезд, проживания, питание) - за счет участника.

Благотворительный взнос за участие в конференции 100 грн. для членов Ассоциации арфистов Украины, 150 грн. для всех участников.

Организаторы обеспечивают и гарантируют организационную и информационную поддержку во время проведения мероприятия.

Организаторы:

автор проекта «С арфой сквозь время», зам. главы Ассоциации арфистов Украины, доктор философии, доцент кафедры оркестровых инструментов Днепропетровской академии музыки им. Н. Глинки

Гумен Александра Игоревна (контактный телефон:  +38 067 5905943);

Научно-практическая конференция пройдет:

22 октября 2017 року с 10.00 в Фойе Малого зала НМА им. П. Чайковского, в 18.00  − Концерт – арфовой музыки (Малый Зал НМА им. П.Чайковского)

по  адресу: 02000, г. Киев, ул. Архитектора Городецкого 1-3/11 , тел. 044 2790792

(ст. метро «Площадь Независимости» или «Крещатик», Тр. 18,16)

Dear colleagues!

We would like to invite you to participate in the Third International Scientific and Practical Conference of Harpists "With Harp Through Time", which is going to be held in Kiev on October 22, 2017. Teachers and performers, postgraduate students and applicants for academic degrees are invited to participate in the conference. The length of the report at the Plenary Session "Round Table" must not exceed 5-10 minutes.

Applications for participation in the conference and the concert must be sent untill 10.09.17 in free form at the following e-mail : humenv@bigmir.net.

Information to be stated in application:

1. name of the report

2. full name of the participant

3. academic degree

4. educational institution

5. place of work or studies

6. position, title

7. information about the necessity of a hotel reservation

8. information about the necessity of being met and escorted through the city

9. program of performance at the concert

10. exact address, phone numbers, e-mail.The application must contain the most complete description of the participant of the conference. Costs related to participation in the conference and the concert (traveling fee, accommodation, meals) are at the expense of participants. Charitable contribution for participation in the conference is 15$ for other participants.The organizers provide and guarantee organizational and informational support during the event. Organizers: author of the project "With the harp through time", deputy head of of the Ukrainian Harpists Association, Ph.D. in Art Studies, Associate Professor of the Department of Orchestral Instruments of the Glinka Dnipropetrovsk Academy of Music, Humen Oleksandra (phone number: +38 067 5905943);

P. Tchaikovsky National Music Academy at the address:

02000, Kyiv, Architect Gorodetsky street, 1-3 / 11